Dil Seçiniz
Kalite Politikamız

   ANC A.Ş.  KALİTE POLİTİKASI

 

Ülkemizin süratle değişen hayvan beslenmesi ve sağlığı sektöründe yenilikçi ürünlerimiz, çözümlerimiz ve etkili         teknik servisimizle lider olmak,

 

Firma faaliyetleri ve kalite faaliyetleri açısından  sürekli gelişim sağlamak ve yenilikçi çözümler üretmek,

 

            Müşteri memnuniyet ilkesini temel ilke olarak kabul etmek,

 

Sektörümüzle ilgili gerek ulusal gerek uluslararası kanun, yönetmelik ve yasal şartlara uymak,

 

Hayvan beslenmesi ve sağlığına bir bütün olarak bakarak, lokal şartlara uygun toplam hayvan beslenmesi ve sağlığı programları geliştirmek ve uygulamak,

 

Güvenli hayvansal gıda üretimine, güvenli ürünlerimiz ve çözümlerimizle katkıda  bulunmak,

 

            Çevreye zararsız ürünler geliştirmek,

 

Tüm ticari ve teknik çalışmalarımızı mevcut regülasyonlar çerçevesinde gerçekleştirmek,

 

ANC üyeleri ve iş ortaklarımızın profesyonel gelişimlerini sağlamak için sürekli olarak çalışmaktır.

 

Farmakovijilans Bildirim Formu