Dil Seçiniz
Servis ve Çözümlerimiz

AVICENTER SERVİSLERİ

 • Kanatlı Barsak Sağlığı
 • Salmonella Kontrolü
 • Biyo-güvenlik
 • Koksidiyozis Kontrolü
 • Mikotoksin Kontrolü
 • Kemik Gelişimi ve Sağlığı
 • Zooteknik Performans Yönetimi
 • Stres Yönetimi
 • Çiftlik Yönetimi

 

RUMICENTER SERVİSLERİ

 • Çiftlik Yönetimi
 • Verimlilik Yönetimi
 • Stres Yönetimi
 • Rumen Fonksiyonları ve Sağlığı
 • Metabolik Hastalıkların Kontrolü
 • Dölverimi Yönetimi
 • Buzağı Sağlığı ve Beslenmesi
 • Tırnak Bakımı ve Sağlığı
 • Meme Bakımı ve Sağlığı
 • Silaj Yapım Teknikleri
 • Karaciğer Sağlığı
 • Çiftlik Yönetimi
 • Karkas Kalitesi Yönetimi
 • Biyo-güvenlik
 • Eğitim ve Bilgi Aktarımı
 • Çiftliğim Akademi Eğitimleri
 • Çiftliğim AgroMarket Dağıtım Kanalları

 

AQUACENTER SERVİSLERİ

 • Balık Hastalıklarının Kontrolü
 • Balık beslenmesi
 • Zooteknik Performans Yönetimi
 • Stres Yönetimi
 • Biyo-güvenlik

 

 

AVICENTER ÇÖZÜMLERİ

 • Enzimler
 • Performans Artırıcılar
 • Koksidiyostatlar
 • Mikotoksin Kontrol Ürünleri
 • Salmonella Kontrol Ürünleri
 • Dezenfektanlar
 • Antibiyotikler
 • Organik Mineraller
 • Kanatlı Solunum Sistemi Destekleyici Ürünler
 • Yangı Giderici Ürünler
 • Yumurta Kabuk Kalitesi Geliştirici Ürünler

 

RUMICENTER ÇÖZÜMLERİ

 • Mineral ve Vitaminler
 • Verim Artırıcılar
 • Karaciğer Destekleyiciler
 • Döl Verimi Geliştirici Ürünler
 • Buzağı ve Kuzu Mamaları
 • Metabolik Ürünler
 • Mikotoksin Kontrol Ürünleri
 • Meme Bakımı ve Sağlığı Ürünleri
 • Tırnak Bakımı ve Sağlığı Ürünleri
 • Buzağı İshal Kontrol Ürünleri
 • Rumen Sağlığı Ürünleri
 • Ahır ve Çiftlik Dezenfektanları
 • Silaj Katkıları ve Ekipmanları
 • Çiftlik ve Hayvancılık ekipmanları

 

 

AQUACENTER ÇÖZÜMLERİ

 • Performans Arttırıcılar
 • Bağışıklığı Destekleyici Ürünler
 • Enzimler
 • Stres Kontrol Ürünleri
 • Doğal Ektoparaziterler
 • Dezenfektanlar
Farmakovijilans Bildirim Formu