Dil Seçiniz

Ülkemizin süratle değişen hayvan beslenmesi ve sağlığı sektöründe yenilikçi ürünlerimiz, çözümlerimiz ve etkili teknik servisimizle lider olacağız.

 

Müşterilerimizin sürekli gelişimleri ve karlılıkları için yenilikçi çözümler üreteceğiz.

 

Hayvan beslenmesi ve sağlığına bir bütün olarak bakıyoruz. Hedefimiz, lokal şartlara uygun toplam hayvan beslenmesi ve sağlığı programları geliştirmek ve uygulamaktır. 


Güvenli hayvansal gıda üretimine güvenli ürünlerimiz ve çözümlerimizle katkıda bulunacağız.

 

Çevreye zararsız ürünler geliştireceğiz.

 

Tüm ticari ve teknik çalışmalarımızı mevcut regülasyonlar çerçevesi içinde gerçekleştireceğiz.

 

Çalışanlarımızın ve iş ortaklarımızın profesyonel gelişimlerini sağlamak için sürekli çalışacağız.

 

 

Farmakovijilans Bildirim Formu